Warunki Gwarancji Oryginalnych Części

  Dziękujemy za wybór oryginalnych części Triumph. Produkty Triumph przechodzą wieloetapowe testy, są dowodem udoskonalonej wiedzy inżynierskiej oraz dążeniem Triumph do najwyższej niezawodności, najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz najlepszych osiągów.

  Podczas dokonywania serwisu, naprawy oraz prac gwarancyjnych zawsze okazuj książkę serwisową, którą otrzymasz od swojego dealera Triumph.

  Wszystkie nowe Oryginalne Części Triumph zakupione poprzez autoryzowanego dealera są objęte 24 miesięczną gwarancją, bez ograniczeń przebiegu i są ważne od daty pierwszej rejestracji lub daty sprzedaży, w przypadku gdy pojazd pozostał niezarejestrowany, lub od daty zakupu części.

  W okresie gwarancyjnym TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED zapewnia, że nowa część Triumph jest wolna od wad fabrycznych i/lub wad wykonania w chwili produkcji tej części.

  W przypadku wykrycia wady produktów w okresie gwarancyjnym, produkt zostaje naprawiony lub wymieniony według uznania TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED przez autoryzowanego dealera Triumph.

  Część, która zostaje wymieniona w ramach gwarancji pozostaje objęta gwarancją przez pozostały okres jej trwania.

  Każda wymieniona część w ramach gwarancji musi zostać zwrócona przez dealera/dystrybutora do TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED i staje się własnością TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  Triumph może, według uznania dokonać naprawy lub wymiany wadliwych części nieobjętych gwarancją, jednak takie działania nie należą do odpowiedzialności Triumph.

  WARUNKI ORAZ WYŁĄCZENIA

  1. Zabrania się wykorzystywania pojazdu na rzecz konkurencji, niewłaściwego użytkowania, dokonywania niewłaściwych prac konserwacyjnych lub serwisowych.

  2. Autoryzowany dealer Triumph jest zobowiązany do dokonywania przeglądu pojazdu w odstępach czasowych określonych przez instrukcję obsługi posiadacza pojazdu oraz wpisywać zakres wykonywanych prac do książki serwisowej.

  3. Wady produktu spowodowane niewłaściwym dopasowaniem czy nieprawidłową naprawą oraz wszelkie zmiany produktu nie są objęte gwarancją.

  4. Wady produktu spowodowane używaniem nieautoryzowanych części i akcesoriów Triumph nie są objęte gwarancją.

  5. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu lub wymiany części, chyba, że są one dostarczane jako oryginalne wyposażenie lub są zalecane przez TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  6. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu pojazdu z oraz do autoryzowanego punktu Dealera Triumph lub wydatków poniesionych podczas postoju pojazdu będącego w naprawie.

  7. Standardowe prace serwisowe oraz części podlegające eksploatacji, takie jak świece zapłonowe, oleje, filtry powietrza są objęte gwarancją, ale tylko, gdy ich wada jest fabryczna. Wszelkie podobne części podlegające naturalnemu zużyciu takie jak opony, żarówki, łańcuchy, klocki hamulcowe, tarcze sprzęgła są tylko objęte gwarancją w przypadku wykrycia wady fabrycznej.

  8. Przednie uszczelki widelców nie są objęte gwarancją ponieważ jest to element zużywający się (w szczególności uszkodzenie wewnętrznej rury widelca).

  9. Tłumiki motocykli są objęte 12-miesięczną gwarancją od momentu rozpoczęcia obowiązywania gwarancji na motocykle. W czasie trwania tej 12-miesięcznej gwarancji, wewnętrzna korozja czy deformacja przegród wewnętrznych nie podlega gwarancji. Po okresie 12 miesięcy, tłumiki nie podlegają gwarancji.

  10. Inne części, które nie są objęte gwarancją to siedzenia, bagażnik, elementy malowane, chromowane, z polerowanego aluminium. Wyłączenie z gwarancji obejmuje również pogorszenie stanu wyposażenia spowodowane naturalną eksploatacją lub brakiem prawidłowych działań konserwacyjnych.

  Przez nieprawidłowe użycie rozumie się użycie niezgodne z zaleceniami opisanymi w rozdziale instrukcji pojazdu “jak jeździć motocyklem’’ lub użycie sprzeczne z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu. Dodatkowo, nieprawidłowe użycie obejmuje , ale nie ogranicza się do używania motocykla poza celami przeznaczenia pojazdu.

  11. Akumulatory są objęte 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Po upływie 12 miesięcy, akumulator nie podlega gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez autoryzowanego dealera Triumph.

  12. Gwarancja nie obejmuje pojazdów używanych w celach komercyjnych.

  13. Gwarancja nie obejmuje wad, które nie zostały zgłoszone do autoryzowanego dealera w ciągu 10 dni od wykrycia wady.

  14. Gwarancją nie są objęte pojazdy, który były nieodpowiednio smarowane, tankowane nieodpowiednim paliwem lub zastosowano do nich niewłaściwy smar.

  15. W przypadku złożenia reklamacji, Triumph Motorcycles oraz autoryzowani dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z pojazdu, niedogodności, utracony czas oraz straty komercyjne lub inne szkody przypadkowe lub wynikowe.

  Gwarancja jest interpretowana zgodnie z angielskim prawem, a jakiekolwiek problemy wynikające z niniejszej gwarancji podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

  Jakiekolwiek inne oświadczenia, warunki, opisy lub gwarancje opisane w katalogach, reklamach czy innych publikacjach nie są uznawane za rozszerzenia niniejszej gwarancji, zmienione warunki niniejszej gwarancji, ani nie ustępują zapisom niniejszej gwarancji. Triumph Motorcycles zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ulepszeń bez uprzedniego powiadamiania do każdego z modeli lub pojazdu bez jakichkolwiek zobowiązań wobec pojazdów już sprzedanych. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe użytkownika.

  KSIĄŻKA SERWISOWA

  Jazda motocyklem to również świadomość, że pojazd jest serwisowany na najwyższym poziomie przez Triumph Motorcycles Limited. Twój motocykl może wymagać częstszego serwisowania jeśli poruszasz się nim w ostrym klimacie, w ciężkich warunkach lub korzystasz z motocykla często, na krótkich trasach. Szczegółowe informacje uzyskasz od autoryzowanego dealera Triumph.

  Dokonaj pierwszego przeglądu po 500 milach/800 kilometrach lub po pierwszym miesiącu użytkowania motocykla. W zależności, który z tych warunków nastąpi wcześniej.

  ZADBAJ O SWÓJ MOTOCYKL

  Triumph Motorcycles ze starannością dobiera odpowiednie materiały, techniki malowania oraz platerowania, tak aby zapewnić pojazdom klientów najwyższą jakość, żywotność oraz stylowy wygląd. Jednak, motocykle są często używane w niekorzystnych warunkach pogodowych. W takich warunkach kluczowe jest mycie motocykla, jego suszenie oraz smarowanie aby zapobiec przebarwieniom pojazdu, a w szczególności powierzchni metalowych. W celu uzyskania szczegółów, skontaktuj się z dealerem. Wygląd Twojego motocykla w dużej mierze zależy od tego, jak o niego dbasz.