Skip to main content

Polityka prywatności Triumph Motorcycles oraz Pliki Cookie

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego ogłoszenia dotyczącego polityki prywatności, gdyż zawiera ono ważne informacje dotyczące tego kim jesteśmy, jak i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje osobowe oraz jak się kontaktować z nami lub organami nadzorczymi w razie jakichkolwiek skarg.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze ogłoszenie dotyczące polityki prywatności. Jeżeli od chwili ostatniej wizyty nastąpiła aktualizacja niniejszego ogłoszenia, poinformujemy o tym użytkownika, aby miał możliwość zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Ostatnia aktualizacja ogłoszenia dotyczącego polityki prywatności: 11 maja 2018 r.

 

Kim jesteśmy

Triumph Motorcycles Group Limited (Triumph Motorcycles Limited, Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP) gromadzi, wykorzystuje i odpowiada za niektóre informacje osobowe dotyczące użytkownika. Kiedy wykonujemy te operacje podlegamy ustawie o ochronie danych ogólnych, która obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej (w tym Wielkiej Brytanii).

 

GROMADZONE INFORMACJE

Gromadzimy informacje na temat użytkowników korzystających z naszych usług świadczonych online, nabywających od nas nasze usługi lub produkty oraz, w pewnych przypadkach, gromadzimy informacje w postaci wydruków (np. kiedy użytkownik wypełnia formularz u dealera lub odwiedza jedno z naszych stanowisk podczas targów). Gromadzimy następujące, przekazywane nam informacje: imię i nazwisko, adres oraz informacje kontaktowe. Możemy również gromadzić inne informacje osobowe dotyczące użytkownika, jeżeli dotyczą one żądanej usługi (np. możemy poprosić o podanie wieku lub przedstawienie prawa jazdy, w przypadku, gdy użytkownik zamawia jazdę testową).

 

Informacje gromadzone z innych źródeł

Pozyskujemy również informacje osobowe z innych źródeł, które wymieniono poniżej:

Informacje  dotyczące wykorzystywania witryn internetowych gromadzone za pośrednictwem plików cookie (dalsze informacje są dostępne w poniższej sekcji poświęconej plikom cookie).

Dealerzy firmy Triumph przekazują nam informacje kontaktowe klientów, którzy poprosili o otrzymywanie od nas informacji lub usług, łącznie z nabyciem motocykla.

Możemy wykorzystywać dostępne publicznie źródła danych przykładowo w celu wspierania funkcjonowania witryny internetowej (np. w celu zapewnienia uwierzytelnienia) i/lub utrzymania dokładności przechowywanych informacji. Przykładowo możemy skontaktować się z DVLA (Agencją Rejestracji Kierowców i Pojazdów), aby upewnić się, że posiadamy aktualne informacje o właścicielu.

 

Należy pamiętać, że: Informacje osobowe gromadzone za pośrednictwem amerykańskiej witryny TriumphMotorcycles.com są gromadzone i przechowywane na terenie USA. W razie wypełnienia formularza lub przekazania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób w tej części naszej witryny, dane będą przetwarzane zgodnie z dotyczącymi prywatności przepisami prawa obowiązującymi w USA.

 

Jak wykorzystujemy informacje osobowe

Informacje naszych użytkowników wykorzystujemy następująco: :

 

 • W celu dostarczania usług, o które użytkownik poprosił.
 • W celu zrozumienia sposobu wykorzystywania usług i witryn internetowych.
 • W celu poprawy naszych usług i produktów przy wykorzystaniu przekazywanych nam opinii zwrotnych.
 • Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, będziemy przechowywali dane i przekazywali użytkownikowi komunikaty marketingowe firmy Triumph.
 • Możemy wykorzystywać dane użytkowników do personalizowania odwiedzin naszej zawartości online.
 • Możemy wykorzystywać dane użytkowników, aby kontaktować się w celach badawczych.
 • W przypadku nabycia od nas produktu lub usługi możemy poprosić użytkownika o wypełnienie ankiety na temat poziomu satysfakcji.
 • W przypadku nabycia motocykla możemy przekazać informacje klienta stronie trzeciej, aby móc świadczyć dodatkowe usługi takie, jak przedłużenie gwarancji oraz oferty ubezpieczeniowe (proszę zapoznać się z poniższą sekcją „Komu udostępniamy informacje osobowe”).
 • Możemy również publikować artykuły z informacjami zebranymi na temat klientów. Będzie to mogło mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, kiedy klient sam przesłał nam swoje informacje lub wyraził zgodę na ich wykorzystywanie.
 • Czasami możemy wysyłać zaproszenia do wypełnienia internetowych ankiet badawczych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE OSOBOWE

Możemy udostępniać te informacje następującym stronom trzecim wybranym przez firmę Triumph:

 

 • Stronom trzecim, które ich potrzebują, aby móc dostarczać zamówione u nas produkty.
 • Agencjom marketingowym, które w naszym imieniu wykonują nasze operacje natury marketingowej.
 • Agencjom badawczym, które w naszym imieniu wykonują operacje natury badawczej.
 • Organom przetwarzającym dane, wynajętym przez nas do wykonywania prac w naszym imieniu.
 • Usługodawcom świadczącym usługi motocyklowe (jak ubezpieczycielom, gwarantom i firmom świadczącym usługi pomocy drogowej) w celu świadczenia usług, które użytkownik zakupił/ o które użytkownik poprosił.
 • Naszym autoryzowanym dealerom i dystrybutorom (na przykład podczas zamawiania jazdy testowej lub nabywania motocykla).
 • Innym firmom lub podmiotom zależnym należącym do grupy Triumph Motorcycles (w tym wszystkim firmom pod wspólną kontrolą lub własnością).

 

Możemy również wykorzystywać usługi poczty elektronicznej stron trzecich do prowadzenia badań rynkowych. Jedną z firm, z usług której korzystamy jest Survey Gizmo, a ich polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://www.surveygizmo.com/privacy/ (zawiera również informacje dotyczące plików cookie). Polityka prywatności opisuje firmę Triumph jako użytkowników systemu, a klientów jako osoby odpowiadające na nasze ankiety.

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie strony trzecie, z którymi współpracujemy mają siedzibę w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże czasami dane osobowe klientów mogą z konieczności być przesyłane poza EOG — w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tego, jak chronimy dane osobowe klientów należy zapoznać się z sekcją „Przesyłanie informacji poza teren EOG”.

 

Nie pozwalamy innym firmom gromadzić za pośrednictwem naszych usług online danych umożliwiających osobistą identyfikację, o ile nie są potrzebne do świadczenia usług, których użytkownik zażądał.

 

Udostępniamy informacje osobowe stróżom prawa oraz innym władzom w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

 

Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy informacji osobowych żadnej innej stronie trzeciej.

 

Czy udostępnienie informacji jest niezbędne i dlaczego

Przekazanie swojego imienia i nazwiska, adresu i adresu dostawy jest wymagane, abyśmy mogli dostarczyć zakupione towary.

Przekazanie swojego numeru telefonu jest wymagane, abyśmy mogli upewnić się, że dealer będzie w stanie zagwarantować zamówioną jazdę testową. Z tego samego powodu potrzebujemy informacji dotyczących prawa jazdy.

Przekazanie adresu e-mail jest wymagane w sytuacji, kiedy klient zdecydował się na odbieranie naszego e-biuletynu oraz elektronicznej wersji informacji o produktach lub informacji marketingowych, w tym informacji promocyjnych.

 

Jak długo przechowujemy informacje osobowe

Imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe oraz numer(y) VIN przechowujemy przez okres eksploatacji zakupionego motocykla lub dopóki klient nie poinformuje nas o zmianie właściciela. Możemy również je przechowywać w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, odpowiadania na zapytania oraz rozwiązywania sporów i realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Informacje kontaktowe wykorzystywane do celów marketingowych będą przechowywane do momentu, kiedy klient poinformuje nas, że nie życzy sobie dalszego otrzymywania takich informacji lub braku interakcji klienta z firmą Triumph przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy.

 

Przesyłanie informacji poza teren EOG

W sytuacji, gdy firma Triumph Motorcycles udostępnia informacje osobowe stronie trzeciej z siedzibą poza EOG, stosujemy kontrole wewnętrzne i odpowiednie środki zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni transfer informacji.

 

Kontrole wewnętrzne identyfikują, czy dany kraj został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako posiadający zasadniczo równoważne przepisy dotyczące ochrony danych lub czy obowiązuje w nim program taki, jak Tarcza Prywatności UE-USA, który Komisja Europejska zatwierdziła jako wystarczający. Dalsze informacje dotyczące środków ochrony, które Komisja Europejska uznała za dostępne znajdują się tutaj

 

Twoje prawa

Na mocy ustawy o ochronie danych ogólnych klienci mają szereg ważnych praw w związku ze swoimi informacjami osobowymi. Są to prawa do: wycofania zgody, jeżeli jej udzielono, do uzyskiwania informacji o oraz posiadania dostępu do informacji osobowych, do poprawiania lub uzupełniania niedokładnych danych oraz, w pewnych okolicznościach, do ograniczania, prośby o skasowanie, sprzeciwiania się przetwarzaniu lub prośby o przeniesienie informacji osobowych do innej organizacji.

 

Dalsze informacje dotyczące tych praw, w tym okoliczności, w których mogą mieć zastosowanie, można uzyskać w organach zajmujących się ochroną danych. [Indeks organów zajmujących się ochroną danych]

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych danych, należy wysłać pismo zaadresowane do:

 

Marketing Department,

Triumph Motorcycles Limited,

Normandy Way,

Hinckley,

Leicestershire.

LE10 3BZ.

Wielka Brytania

 

Prosimy o przekazanie nam informacji wystarczających do identyfikacji, dowodu tożsamości oraz adresu zamieszkania i informacji, których dotyczy prośba.

 

Aby wypisać się z subskrypcji biuletynu przesyłanego pocztą elektroniczną, wiadomości e-mail z informacjami o przeglądach lub informacjami marketingowymi, można również użyć opcji „wypisz” dostępnej w dolnej części rozsyłanych marketingowych wiadomości e-mail. Realizacja zlecenia może potrwać do 7 (siedmiu) dni roboczych, a jeżeli jesteśmy w trakcie kampanii, w dalszym ciągu możliwe jest otrzymywanie wiadomości e-mail aż do jej zakończenia.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa twoich danych osobowych

Wdrażamy wszystkie uzasadnione procedury mające zagwarantować bezpieczne przetwarzanie danych osobowych naszych klientów. Ograniczamy dostęp do informacji osobowych do stron, które autentycznie muszą je znać i wymagamy od wszystkich stron trzecich, z którymi współpracujemy, aby wdrożyły stosowne zabezpieczenia mające zagwarantować bezpieczeństwo tych informacji.

 

Wdrożyliśmy również procedury na wypadek podejrzeń o naruszenie bezpieczeństwa danych. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa powiadomimy o tym naszych klientów oraz wszelkie odpowiednie władze, jeżeli będą wymagały tego stosowne przepisy prawa.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tego, w jaki sposób chronić swoje informacje, komputery i urządzenia przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami oraz wieloma innymi problemami internetowymi należy odwiedzić witrynę www.getsafeonline.org. Witrynę Get Safe Online (Bezpieczeństwo internetowe) wspiera rząd brytyjski oraz wiodące firmy.

 

Jak składać skargi

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie znaleźć rozwiązania dotyczące wszelkich zgłaszanych pytań lub obaw dotyczących wykorzystywania informacji.

Ustawa o ochronie danych ogólnych daje klientom prawo do składania zażaleń u organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, miejsce stałego zamieszkania lub gdzie nastąpiło ewentualne rzekome naruszenie przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Organem nadzorczym na terenie Wielkiej Brytanii jest Komisarz ds. Informacji Publicznej, z którym można się kontaktować za pośrednictwem strony internetowej https://ico.org.uk/concerns/ lub pod numerem telefonu 0044 303 123 1113.

 

Inne witryny

Nasza strona internetowa oraz usługi internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie oficjalnych usług i wydarzeń internetowych firmy Triumph. W razie odwiedzania innych witryn należy dopilnować zapoznania się z ich polityką prywatności.

 

Należy pamiętać, że: Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje witryny z informacjami dotyczącymi konserwacji i napraw (ang. Repair and Maintenance Information, RMI) motocykli firmy Triumph, gdyż dotyczy jej oddzielna polityka prywatności.

 

PLIKI COOKIE ORAZ INNA TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA DO ŚLEDZENIA

 

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika. Mają one przechowywać niewielką ilość danych dotyczących konkretnie danego klienta i strony internetowej, a dostęp do nich ma serwer internetowy lub komputer kliencki. Dzięki temu serwer generuje stronę dostosowaną do potrzeb konkretnego użytkownika lub sama strona może zawierać skrypt ze świadomością danych zawartych w pliku cookie i dzięki temu jest w stanie przenosić informacje uzyskane podczas różnych odwiedzin tej strony (lub powiązanej witryny internetowej).

 

Firma Triumph nie wykorzystuje plików cookie do gromadzenia informacji osobowych na temat naszych użytkowników. Jeżeli jednak użytkownik chce ograniczyć lub zablokować pliki cookie ustawiane przez witryny firmy Triumph, może to zrobić za pośrednictwem ustawień używanej przeglądarki. Funkcja „Pomoc” używanej przeglądarki powinna zawierać stosowne informacje.

 

Można również odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org, która zawiera szczegółowy opis wykonania tej operacji w różnych przeglądarkach. Dostępne tam są również informacje dotyczące usuwania plików cookie ze swojego komputera oraz bardziej ogólne informacje dotyczące plików cookie.

 

Ograniczenie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonowanie naszych usług internetowych.

 

Należy pamiętać, że wszystkie usługi internetowe powinny zawierać własne powiadomienie dotyczące plików cookie. Listy plików cookie:

 

Witryny internetowe firmy Triumph Motorcycles

http://www.triumphmotorcycles.co.uk/global-content/website-cookies-used

Blog For The Ride

http://fortheride.com/privacy-cookie-policy/

 

Znaczniki pikselowe

W ramach naszych usług internetowych możemy wykorzystywać znaczniki pikselowe. Znaczniki pikselowe (zwane również przezroczystymi plikami GIF, obrazami Web Beacon lub  pikselami) to niewielkie fragmenty kodu witryny internetowej, które mogą gromadzić takie informacje, jak:

 

 • adres IP (ang. Internet Protocol, protokół internetowy) urządzenia uzyskującego dostęp do strony ze znacznikiem;
 • adres URL (ang. Uniform Resource Locator) strony, na której znajduje się znacznik pikselowy;
 • godzina odwiedzenia strony zawierającej znacznik pikselowy;
 • typ przeglądarki, która pobrała znacznik pikselowy; oraz
 • ·numer identyfikacyjny wszystkich zapisanych na komputerze plików cookie, umieszczonych tam wcześniej przez ten serwer.

 

Śledzenie wiadomości e-mail

W przypadku korespondencji z wykorzystaniem wiadomości e-mail obsługujących kod HTML możemy wykorzystywać technologie „wykrywania formatu”, które umożliwiają zastosowanie znaczników pikselowych, dzięki którym będziemy wiedzieli, czy odebrano i otwarto naszą wiadomość e-mail.

 

Możemy wykorzystywać unikatowe hiperłącza w wysyłanych wiadomościach e-mail. Ma to na celu sprawdzanie, czy otwarto i utworzono odpowiedź na wiadomość e-mail.

 

Nie śledź (ustawienie w przeglądarce)

Nasze usługi internetowe aktualnie nie rozpoznają sygnałów typu „nie śledź”.