Skip to main content

GWARANCJA TRIUMPH

Dziękujemy za wybór motocykla marki Triumph. Twój motocykl jest produktem, o udowodnionej doskonałości, który przeszedł wieloetapowe testy, cechuje się najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem oraz najlepszymi osiągami. Wszystko z myślą o dążeniu do rzeczy, której szukasz – idealnej jazdy.

A rider on the Triumph Scrambler 1200 riding along a scenic route

 

 

THINGS TO REMEMBER

 

Zachowaj maksymalną ochronę pojazdu w ramach gwarancji i udaj się z pojazdem na przegląd zgodnie z zaleceniami oraz odstępami czasu przedstawionymi w instrukcji obsługi. Autoryzowany dealer Triumph jest zobowiązany do dokonania wpisu w książce serwisowej. Pamiętaj, aby każda praca serwisowa, naprawcza czy gwarancyjna była zapisana w książce serwisowej, którą otrzymasz o Dealera Triumph.

Wszystkie nowe motocykle Triumph rejestrowane w dniu lub po 01.12.92 są objęte 24-miesięczną gwarancją, bez limitu przebiegu, rozpoczynając od daty pierwszej rejestracji lub od daty sprzedaży motocykla, jeżeli ten pozostaje niezarejestrowany.

 

W okresie gwarancyjnym TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED zapewnia, że nowa część Triumph jest wolna od wad fabrycznych i/lub wad wykonania w chwili produkcji tej części.

Triumph Motorcycles ze starannością dobiera odpowiednie materiały, techniki lakierowania oraz platerowania, tak aby zapewnić pojazdom klientów najwyższą jakość, żywotność oraz stylowy wygląd. Jednak, motocykle są często używane w niekorzystnych warunkach pogodowych. W takich warunkach kluczowe jest mycie motocykla, jego suszenie oraz smarowanie, aby zapobiec przebarwieniom pojazdu, a w szczególności powierzchni lakierowanych. W celu uzyskania szczegółów, skontaktuj się z dealerem. Wygląd Twojego motocykla w dużej mierze zależy od tego, jak o niego dbasz.

 

 

 

Motocykl marki Triumph przeszedł wieloetapowe testy i jest dowodem udoskonalonej wiedzy inżynierskiej oraz dążeniem Triumph do najwyższej niezawodności, najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz najlepszych osiągów.

Zachowaj maksymalną ochronę pojazdu w ramach gwarancji i udaj się z pojazdem na przegląd zgodnie z zalecaniami oraz odstępami czasu przedstawionymi w instrukcji obsługi. Autoryzowany dealer Triumph jest zobowiązany do dokonania wpisu w książce serwisowej.

Pamiętaj, aby każda praca serwisowa, naprawcza czy gwarancyjna była zapisana w książce serwisowej, którą otrzymasz o Dealera Triumph.

W okresie gwarancyjnym TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED zapewnia, że nowa część Triumph jest wolna od wad fabrycznych i/lub wad wykonania w chwili produkcji tej części.

W przypadku wykrycia wady produktów w okresie gwarancyjnym, produkt zostaje naprawiony lub wymieniony według uznania TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED przez autoryzowanego dealera Triumph.

Część, która zostaje wymieniona w ramach gwarancji pozostaje objęta gwarancją przez pozostały okres jej trwania.

Każda wymieniona część w ramach gwarancji musi zostać zwrócona przez dealera/dystrybutora do TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED i staje się własnością TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

Triumph może, według uznania dokonać naprawy lub wymiany wadliwych części nieobjętych gwarancją, jednak takie działania nie należą do odpowiedzialności Triumph.

Triumph ponosi koszty związane z pracami wykonywanymi w ramach gwarancji. Gwarancja może być przeniesiona na kolejnych właścicieli dla zrównoważenia pozostałego okresu.

 

 

1. Zabrania się wykorzystywania pojazdu na rzecz konkurencji, niewłaściwego użytkowania*, dokonywania niewłaściwych prac konserwacyjnych lub serwisowych.

2. Pojazd nie podlega żadnym zmianom, naprawom czy wymianie wykonywanym przez inne strony niż Triumph Motorcycles Ltd.

3. Autoryzowany dealer Triumph jest zobowiązany do dokonywania przeglądu pojazdu w odstępach czasowych określonych przez instrukcję obsługi posiadacza pojazdu oraz wpisywać zakres wykonywanych prac do książki serwisowej.

4. Wady produktu spowodowane niewłaściwym dopasowaniem części czy nieprawidłową naprawą oraz wszelkie zmiany produktu nie są objęte gwarancją.

5. Wady produktu spowodowane używaniem nieautoryzowanych części i akcesoriów Triumph nie są objęte gwarancją.

6. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu lub wymiany części, chyba, że są one dostarczane jako oryginalne wyposażenie lub są zalecane przez TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

7. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu pojazdu z oraz do autoryzowanego punktu Dealera Triumph lub wydatków poniesionych podczas postoju pojazdu będącego w naprawie.

8. Standardowe prace serwisowe oraz części podlegające eksploatacji, takie jak świece zapłonowe, oleje, filtry powietrza są objęte gwarancją, ale tylko, gdy ich wada jest fabryczna. Wszelkie podobne części podlegające naturalnemu zużyciu takie jak opony, żarówki, łańcuchy, klocki hamulcowe, tarcze sprzęgła są tylko objęte gwarancją w przypadku wykrycia wady fabrycznej.

9. Przednie uszczelki widelców nie są objęte gwarancją ponieważ jest to element zużywający się ( w szczególności uszkodzenie wewnętrznej rury widelca).

10. Tłumiki motocykli są objęte 12-miesięczną gwarancją od momentu rozpoczęcia obowiązywania gwarancji na motocykle. W czasie trwania tej 12-miesięcznej gwarancji, wewnętrzna korozja oraz deformacja przegród wewnętrznych nie podlega gwarancji. Po okresie 12 miesięcy, tłumiki nie podlegają gwarancji. Jeżeli nie jest określone inaczej, tłumiki Triumph mogą nie spełniać norm hałasu w ruchu drogowym lub norm emisji zanieczyszczeń w poszczególnych krajach. Ich użytkowanie może naruszać prawo ruchu drogowego. Takie tłumiki wymagają odpowiedniej modyfikacji, oferowanej przez autoryzowanego dealera Triumph. Specyfikacja tłumików może różnić się w zależności od rynku. Niektóre akcesoria są zakazane przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa. Jako motocyklista/posiadacz motocykla ponosisz odpowiedzialność za znajomość oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów. W przypadku wątpliwości prawnych, skontaktuj się z odpowiednimi organami państwowymi.

11. Inne części, które nie są objęte gwarancją to siedzenia, bagażnik, elementy malowane, chromowane, z polerowanego aluminium. Wyłączenie z gwarancji obejmuje również pogorszenie stanu wyposażenia spowodowane naturalną eksploatacją lub brakiem prawidłowych działań konserwacyjnych.

12. Akumulator motocykla jest objęty gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu motocykla. Po 12 miesiącach, akumulator nie podlega warunkom gwarancji. Akumulator znajdujący się w motocyklu musi być odpowiednio zasilany tak, aby uzupełniał zapasy mocy podczas startu i/lub używania elektronicznego sprzętu przy motocyklu, podczas gdy silnik jest wyłączony.

13. Gwarancja nie obejmuje pojazdów używanych w celach komercyjnych.

14. Gwarancja nie obejmuje wad, które nie zostały zgłoszone do autoryzowanego dealera w przeciągu 10 dni od wykrycia wady.

15. Gwarancją nie są objęte pojazdy, który były nieodpowiednio smarowane, tankowane nieodpowiednim paliwem lub zastosowano do nich niewłaściwy smar.

16. W przypadku złożenia reklamacji, Triumph Motorcycles oraz autoryzowani dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z pojazdu, niedogodności, utracony czas oraz straty komercyjne lub inne szkody przypadkowe lub wynikowe.

Gwarancja jest interpretowana zgodnie z angielskim prawem, a jakiekolwiek problemy wynikające z niniejszej gwarancji podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Jakiekolwiek inne oświadczenia, warunki, opisy lub gwarancje opisane w katalogach, reklamach czy innych publikacjach nie są uznawane za rozszerzenia niniejszej gwarancji, zmienione warunki niniejszej gwarancji, ani nie ustępują zapisom niniejszej gwarancji. Triumph Motorcycles zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ulepszeń bez uprzedniego powiadamiania do każdego z modeli lub pojazdu, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec pojazdów już sprzedanych. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe użytkownika.

 

 

 

Jazda motocyklem to również świadomość, że pojazd jest serwisowany na najwyższym poziomie przez Triumph Motorcycles Limited. Twój motocykl może wymagać częstszego serwisowania jeśli poruszasz się nim w ostrym klimacie, w ciężkich warunkach lub korzystasz z motocykla często, na krótkich trasach. Szczegółowe informacje uzyskasz od autoryzowanego dealera Triumph.

Dokonaj pierwszego przeglądu po 500 milach/800 kilometrach lub po pierwszym miesiącu użytkowania motocykla. W zależności, który z tych warunków nastąpi wcześniej.

*Przez nieprawidłowe użycie rozumie się użycie niezgodne z zaleceniami opisanymi w rozdziale instrukcji pojazdu “jak jeździć motocyklem’’ lub użycie sprzeczne z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu. Dodatkowo, nieprawidłowe użycie obejmuje , ale nie ogranicza się do używania motocykla poza celami przeznaczenia pojazdu.