Skip to main content

TRIUMPH TRIPLE TROPHY

Moto2 triumph triple trophy hero

 

2023 results

Best progression in the race (7 points): Jake Dixon

Pole position (6 points)Filip Salac

Race fastest lap (5 points): Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 1

1st: Jake Dixon (7 Points)

2nd: Filip Salac (6 Points)

3rd: Pedro Acosta (5 Points)

 

Best progression in the race (7 points): Sergio Garcia

Pole position (6 points)Alonso Lopez

Race fastest lap (5 points)Alonso Lopez

Triumph Triple Trophy Standings After Round 2

1st: Alonso Lopez

2nd: Jake Dixon

3rd: Sergio Garcia

 

Best progression in the race (7 points)Jeremy Alcoba, Tony Arbolino, Borja Gomez, Izan guevara, David Sanchis, Soichiro Minamimoto

Pole position (6 points)Celestino Vietti

Race fastest lap (5 points)Jeremy Alcoba

Triumph Triple Trophy Standings After Round 3

1st: Jeremy Alcoba (12 Points)

2nd: Alonso Lopez (11 Points)

3rd: Jake Dixon (7 Points)

 

 

Best progression in the race (7 points): Sergio Garcia, Dennis Foggia, & Senna Agius

Pole position (6 points)Sam Lowes

Race fastest lap (5 points)Sam Lowes

Triumph Triple Trophy Standings After Round 4

1st: Sergio Garcia (14 Points)

2nd: Jeremy Alcoba (12 Points)

3rd: Alonso Lopez (11 Points)
 

Best progression in the race (7 points): Dennis Foggia

Pole position (6 points): Sam Lowes

Race fastest lap (5 points): Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 5

1st: Sam Lowes (17 Points)

2nd: Sergio Garcia (14 Points)

3rd: Dennis Faggia (14 Points)

 

 

 

 

Best progression in the race (7 points)Lorenzo Dalla Porta

Pole position (6 points)Aron Canet

Race fastest lap (5 points): Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 6

1st: Sam Lowes (17 Points)

2nd: Pedro Acosta (15 Points)

3rd: Sergio Garcia (14 Points)

Best progression in the race (7 points): Taiga Hada

Pole position (6 points)Pedro Acosta

Race fastest lap (5 points)Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 7

1st: Pedro Acosta (26 Points)

2nd: Sam Lowes (17 Points)

3rd: Sergio Garcia (14 Points)

Best progression in the race (7 points): Dennis Foggia, Taiga Hada, & Aron Canet

Pole position (6 points)Alonso Lopez

Race fastest lap (5 points)Jake Dixon

Triumph Triple Trophy Standings After Round 8

1st: Pedro Acosta (26 Points)

2nd: Dennis Foggia (21 Points)

3rd: Sam Lowes (17 Points)

 

CANCELLED

 

 

Best progression in the race (7 Points): Manuel Gonzalez

Pole position (6 Points)Pedro Acosta

Race fastest lap (5 Points)Fermin Aldeguer

Triumph Triple Trophy Standings After Round 9

1st: Pedro Acosta (32 Points)

2nd: Dennis Foggia (21 Points)

3rd: Sam Lowes (17 Points)

 

Best progression in the race (7 Points): Jeremy Alcoba

Pole position (6 Points):
Pedro Acosta

Race fastest lap (5 Points):
Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 11

1st: Pedro Acosta (43 Points)

2nd:
Dennis Foggia (21 Points)

3rd:
Sam Lowes (17 Points)

 

Best progression in the race (7 Points): Borja Gomez

Pole position (6 Points): 
Jake Dixon

Race fastest lap (5 Points): 
Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 12

1st: Pedro Acosta  (48 Points)

2nd:
 Dennis Foggia (21 Points)

3rd:
 Jeremy Alcoba (19 Points)

Best progression in the race (7 Points): Sergio Garcia & Taiga Hada

Pole position (6 Points):
Celestino Vietti

Race fastest lap (5 Points): 
Celestino Vietti

Triumph Triple Trophy Standings After Round 13

1st:  Pedro Acosta (48 Points)

2nd:
  Dennis Foggia (21 Points)

3rd:
  Sergio Garcia (21 Points)

Best progression in the race (7 Points): Alberta Arenas

Pole position (6 Points): 
Jake Dixon

Race fastest lap (5 Points): 
Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 14

1st: Pedro Acosta (53 Points)

2nd:
 Jake Dixon (24 Points)

3rd: 
Dennis Foggia, Sergio Garcia & Taiga Hada (21 Points)

Best progression in the race (7 Points): Senna Agius

Pole position (6 Points): 
Somkiat Chantra

Race fastest lap (5 Points): 
Somkiat Chantra

Triumph Triple Trophy Standings After Round 15

1st: Pedro Acosta (53 Points)

2nd:
 Jake Dixon (24 Points)

3rd:
 Dennis Foggia (21 Points)

Best progression in the race (7 Points): Taiga Hada

Pole position (6 Points): 
Aron Canet

Race fastest lap (5 Points): 
Pedro Acosta

Triumph Triple Trophy Standings After Round 16

1st: Pedro Acosta  (58 Points)

2nd: 
Taiga Hada  (28 Points)

3rd:
 Jake Dixon (24 Points)

Best progression in the race (7 Points): Izan Guevara

Pole position (6 Points): Fermin Aldeguer

Race fastest lap (5 Points): 
Tony Arbolino

Triumph Triple Trophy Standings After Round 17

1st: Pedro Acosta  (58 Points)

2nd:
 Tiga Hada (28 Points)

3rd:
Jake Dixon  (24 Points)

Best progression in the race (7 Points):  Ai Ogura

Pole position (6 Points): Fermin Aldeguer


Race fastest lap (5 Points): Fermin Aldeguer

Triumph Triple Trophy Standings After Round 18

1st: Pedro Acosta (58 Points)

2nd:
 Taiga Hada (28 Points)

3rd:
Jake Dixon  (24 Points)

Best progression in the race (7 Points): Alex Escrig

Pole position (6 Points): 
 Fermin Aldeguer

Race fastest lap (5 Points): 
Fermin Aldeguer

Triumph Triple Trophy Standings After Round 19

1st: Pedro Acosta (58 Points)

2nd:
 Fermin Aldeguer (33 Points)

3rd: 
Taiga Hada  (28 Points)

Best progression in the race (7 Points): Ai Ogura

Pole position (6 Points): 
Joe Roberts

Race fastest lap (5 Points): 
Sam Lowes

Triumph Triple Trophy Standings After Round: 20

1st: Pedro Acosta (58 Points)

2nd: 
Fermin Aldeguer  (33 Points)

3rd: 
Taiga Hada  (28 Points)

Best progression in the race (7 Points): Alonso Lopez

Pole position (6 Points): 
Aron Canet

Race fastest lap (5 Points): 
Fermin Aldeguer

Triumph Triple Trophy Standings After Round 21

1st: Pedro Acosta (ES) (58 Points)

2nd:
Fermin Aldeguer  (38 Points)

3rd: Taiga Hada  (28 Points)

STREET TRIPLE 765

Napędzany ewolucją silników wyścigowych Moto2™, aby uzyskać najwyższe osiągi oraz specyfikację, a także najlepsze prowadzenie gamy modeli Street Triple w historii.

Moto2 triumph triple trophy street triple RS trim